ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. అమూల్యమైన తెలుగు సాహితీ, సంప్రదాయ, సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడుకుని రాబోయే తరాలకు అందించటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన. సాహితీవేత్తల వివరాల కోసం, పేరు పక్కనే వున్న బొమ్మ మీద నొక్కండి

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్

మచ్చ వేంకటకవి

గిడుగు రామ్మూర్తి

కాశీభట్ట బ్రహ్మయ్యశాస్త్రి

వావిలికొలను సుబ్బారావు

నాదెళ్ళ పురుషోత్తమకవి

సర్వారాయ కవి

దాసు శ్రీరామ కవి

ఆచంట సాంఖ్యాయనశర్మ

పానుగంటి

నాగపూడి కుప్పుస్వామి

శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి

కూచి నరసింహము

చిలకమర్తి

చిలుకూరి వీరభద్రరావు

జనమంచి వెంకటరామయ్య

తంజనగరము

వత్సవాయి

నీలకంఠ దీక్షితులు

పాల్కురికి సోమన

రాళ్ళబండి పట్టాభిరామ

రంగాజమ్మ

జనమంచి శేషాద్రిశర్మ

త్రిపురాన

తిరుపతి వేంకట కవులు

వెంకట రామకృష్ణ కవులు

వెంకట పార్వతీశ్వర కవులు

అవ్వారి

వేలూరి శివరామశాస్త్రి

తల్లావజ్ఝల

దుర్భాక రాజశేఖరకవి
             ముందు పేజీ               తరువాతి పేజీ