శ్రీ ముద్దసాని రాం రెడ్డి గారు
శ్రీ ముద్దసాని రాం రెడ్డి గారు తెలుగు సాహిత్యం పట్ల ఎంతో నిబద్ధత గల దీక్షాదక్షుడు, ప్రముఖ సాహితీవేత్త. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడెమి పురస్కారాలు, తెలుగు అకాడెమీల బహుమతులు ఈయన సాహితీ ప్రతిభకు, సాహితీ ఆరాధనకు అందిన ఎన్నో బహుమతులలో కొన్ని. కారు ప్రమాదంలో నడుము విరిగి, మంచంలోనే ఉంటూ ఎన్నో దశాబ్దాల నుండి తన సాహితీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించిన మహామనీషి...ఆయన గురించి కరీం నగర్ ఫిల్మ్ సొసైటీ అధ్యక్షులు శ్రీ వారాల ఆనంద్ గారు తీసిన ఈ వీడియో మీతో పంచుకునే అవకాశం వచ్చినందుకు, ఆ పైన అనుమతి ఇచ్చినందుకు ఆనంద్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటూ...
www.maganti.org