ప్రముఖ సాహితీవేత్త, విమర్శకుడు, కవి
డాక్టర్ ద్వా.నా.శాస్త్రితో
ముఖాముఖి
బాల్యం - స్వీయపరిచయం
రచన - స్వీయపరిచయం
రచనలు - విశేషాలు
విమర్శ - కత్తిమీద సాము
సాహిత్యం - వ్యక్తిత్వ వికాసం
శ్రీ మాగంటి శివరామ శర్మ గారి సౌజన్యంతో,
మాగంటి రాం మోహన్ సాంకేతిక సహకారంతో
www.maganti.org