శ్రీ మాగంటి గంగయ్య, మాగంటి బుచ్చమ్మ
కాశ్యప సగోత్రీకులు - కాశ్యప, ఆవత్సార, నైధ్రువ (త్రయా ఋషేయం)
 1. శ్రీ మాగంటి రామస్వామి శాస్త్రి, మాగంటి రామలక్ష్మి
  • చింతలపాటి శ్యామల, చింతలపాటి పూర్ణానందశాస్త్రి
  • మాగంటి శివరామ శర్మ, మాగంటి జ్ఞానప్రసూన
   • మాగంటి వంశీ మోహన్, మాగంటి శ్రీదేవి
    • మాగంటి వైష్ణవి
   • మాగంటి రాం మోహన్, మాగంటి శ్యామల
    • మాగంటి అఖిల
    • మాగంటి వర్ణ
  • పోపూరి భవాని, పోపూరి మోహన రావు
  • మాగంటి గంగాధర్, మాగంటి భాగ్యలక్ష్మి
   • ఎం.ఎన్.ఆర్.శాస్త్రి , మాగంటి మాధవి
    • మాగంటి వైష్ణవి
    • ఎం. ఎన్. బి. శ్రీరమణి వైనిక
   • గోరుగంతు జ్యోతి , గోరుగంతు రవి
    • గోరుగంతు అభినవ భారతి
  • మాగంటి చంద్రశేఖర్, మాగంటి సీతామహాలక్ష్మి
   • మాగంటి రాం కుమార్ ,మాగంటి సవిత
    • మాగంటి కుశాల్
    • మాగంటి నిఖిల్
   • కాజ లక్ష్మి మారుతి ,కాజ రమేశ్ కుమార్
    • కాజ మేఘన
    • కాజ సిద్ధార్ధ్
   • మాధురి ,మురళి సుబ్రహ్మణ్యం
    • అనన్య
    • ఆదిత్య మురళి సుబ్రహ్మణ్యం
  • చల్లా లీలావతి చల్లా సమీర్ కుమార్
   • పెండ్యాల శ్రీ ప్రియ , పెండ్యాల రఘురాం
   • చల్లా శివరాం పవన్ కుమార్
  • జొన్నలగడ్డ భోగేశ్వరి, లక్ష్మీ నరసింహారావు
   • జొన్నలగడ్డ లలిత
   • జొన్నలగడ్డ లావణ్య
 2. శ్రీ మాగంటి రాధాకృష్ణ శర్మ, మాగంటి అన్నపూర్ణమ్మ
  • చింతలపాటి సీతామహాలక్ష్మి, చింతలపాటి కృష్ణ మూర్తి
   • చెన్నావఝుల వెంకట లక్ష్మి,చెన్నావఝుల ప్రసాద్
    • చెన్నావఝుల శశాంక్
    • చెన్నావఝుల వసిష్ట
   • భాగవతుల విజయ లక్ష్మి ,భాగవతుల పవన్ కుమార్
    • భాగవతుల యామిని
    • భాగవతుల ప్రసన్న కుమార్
   • కరెడ్ల రాధ ,కరెడ్ల పాండురంగ విఠల్
  • వేమూరి పార్వతి, వేమూరి సుందయ్య
   • వేమూరి వెంకట రమణ,వేమూరి నాగలలిత
    • వేమూరి వెంకట సాయి ఆదిత్య
   • రామచంద్రుల సుబ్బలక్ష్మి ,రామచంద్రుల శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి
    • రామచంద్రుల యశస్విని
  • మాగంటి రామచంద్రప్రసాద్, రమా దేవి
   • మాగంటి రాధిక
   • మాగంటి రాధాకృష్ణ శర్మ
 3. శ్రీమతి దశిక సీతామహాలక్ష్మి, దశిక సూర్యప్రకాశరావు
  • జానకి,
  • దశిక రామకృష్ణ,
  • పార్వతి ,
 4. శ్రీమతి చింతలపాటి అనసూయ, చింతలపాటి వెంకటేశ్వరరావు
  • అన్నపూర్ణ,
  • చింతలపాటి పూర్ణానందశాస్త్రి,
  • చింతలపాటి లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి,
  • లక్ష్మీ గౌరి,
  • చింతలపాటి సుబ్బయ్య,
  • చింతలపాటి ???,
  • రాజేశ్వరి,
  • (???) బుజ్జి,