ఒంటిగ ఉయ్యాల (బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు)
డాక్టర్ కారంచేడు గోపాలం గారి సౌజన్యంతో