ఆల్ ఇండియా రేడియో ప్రముఖులుప్రముఖ రచయిత్రి , ఆకాశవాణి ప్రముఖులలో ఒకరైన శ్రీమతి తురగా జానకీరాణి గారు తన పర్సనల్ ఆల్బం లోనుంచి పంచుకున్న ఫోటోలు మీ కోసం. ఆవిడకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలతో....

ఈ అపురూపమైన ఫోటో గురించి ఆవిడ మాటల్లోనే
People in this are - Janaki Rani Turaga (photos), Prayaga Vedavati, Azhar Afsar, BGS Rao, Vinjamuri Seeta Devi, Palagummi Vishwanadham, Raghuram Gunturu, Sunandini Ipe, Ramesh Patro, Arunachalam, Baweja, Govardhan, prasad rao, ravuri bharadwaja