జానపద గీతాలు
పుల్లోరి బూదమ్మ & బృందం వారిచే ఉయ్యాల పాట
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
నిడివి: 10 నిముషాలు
ప్రసార తేదీ: మే 31, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ