జానపద గీతాలు
శ్రీ బైరోజు బాలబ్రహ్మచారి, శ్రీమతి టి.విజయలక్ష్మి
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
నిడివి: 10 నిముషాలు
ప్రసార తేదీ: మే 10, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ