ఈ వెబ్సైటులో రేడియో / ఆకాశవాణి అభిమానుల కోసం కొత్త సెక్షను మొదలుపెట్టాక - దాదాపు నాలుగున్నరేళ్ళుగా ఉన్న మిత్రత్వంతో చొరవ తీసుకుని ప్రియ మిత్రులు, బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు శ్రీ కారంచేడు గోపాలం గారిని సంప్రదించగానే, ఎంతో సంతోషంగా వారి వద్ద ఉన్న అరుదైన ఆకాశవాణి రికార్డింగులు, ఆడియోలు ఇక్కడ ప్రచురించుకోడానికి అనుమతి ఇచ్చినందుకు వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను.

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ

ఈ "విప్రనారాయణ" నాటిక / కార్యక్రమం / రికార్డింగు గురించి గోపాలం గారి మాటల్లోనే


There is a famous film "Vipranarayana" in which A Nageswara Rao Excelled in the title role. Many may not know that there is a radio drama written by Sri Devulapalli Krishna Sastry on the theme. Music was by Sri Balantrapu Rajani Kanta Rao.Dr Balamurali and Kum Srirangam Gopalaratnam play the lead roles here.This drama was staged at Ravindra Bharati, Hyderabad long back. The same script and music is used by Smt Ratna Papa for her Kuchipudi performance. Smt Sobha Naidu also stages the drama with her troupe. I was involved in some way in the latters first production.Sadly I donot have the recording of the entire drama. I have been trying for it for long without results. At present I have only a part of the Drama with me.Even the part is eminently enchanting.

రెండో భాగం