వైజ్ఞానిక వైతాళికులు
విలియం హార్వే
డాక్టర్ నాగసూరి వేణుగోపాల్ గారి ప్రసంగ వ్యాసం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జులై 11, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ