వైజ్ఞానిక వైతాళికులు - సైన్సు ధారావాహిక మొదటి భాగం

రచన: డాక్టర్ నాగసూరి వేణుగోపాల్
చదివిన వారు: మానస
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: మే 9, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ

సుమారు ఎనిమిది నిముషాల కార్యక్రమం