శ్రీ ఆకెళ్ల సత్యనారాయణమూర్తి శ్రద్ధాంజలి
హైదరాబాదు వివిధభారతి నుండి ప్రసారం 31 March 1992

శ్రీ ఆకెళ్ల సత్యనారాయణమూర్తి ఆకాశవాణిలో 17 March 1972 నాడు విధి నిర్వహణలో చేరారు. 17 March 1992 నాడు అనారోగ్యంతో తుదిశ్వాస విడిచారు ..