మనతెలుగు కార్యక్రమం
పురాణాల్లో మానవతావాదం - భరతుడు
వ్యాఖ్యాత: శ్రీ పులివర్తి కృష్ణమూర్తి
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జులై 11, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ