శ్రీ దాశరథి గారి "గాలిబ్ గీతాలు" - అనువాద రచన
కార్యక్రమం: లిటరరీ భోజన హోటల్
వ్యాఖ్యాత: శ్రీ పైడి తరేశ్ బాబు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: మే 2, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ