ఈ మాసపు పాట
రచన: శ్రీ వారణాసి వెంకట రావు
సంగీతం: టి.కె.సరోజ
గానం: కె.లక్ష్మీనరసమ్మ
ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 12, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ