దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య
తిరునగరి గారి ప్రసంగం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ; జూన్ 7, 2011
నిడివి: సుమారు 8 నిముషాలు
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ