కార్యక్రమం: అక్షర శిల్పాలు
శ్రీమతి శారదా అశోకవర్ధన్ గారి స్వీయ కవితా పఠనం
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్రం
ప్రసార తేదీ: మే 27, 2011
నిడివి: సుమారు 10 నిముషాలు
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ