జయజయ పద్మావతి
రచన: కరుణశ్రీ
సంగీతం: కె.ఎస్.ప్రకాశరావు
పాడినవారు: శ్రీ ఎం.ఎల్.నరసింహం