పద్మవ్యూహం - హరికథాగానం

ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం సమర్పణ
ప్రసారమైన తేదీ - ??? (తెలియదు)
ఆర్టిస్టు - శ్రీ ఇమ్మాని వెంకటేశ్వర భాగవతార్
సౌజన్యం - మాగంటి వంశీ

పద్మవ్యూహం అనగానే అభిమన్యుడు గుర్తుకొస్తాడు. వ్యూహం రచించిన ద్రోణాచార్యులవారు గుర్తుకొస్తారు. అయితే ఆ వ్యూహం వివరాలు - అనగా

* ఆ పద్మ దళాలు ఎన్ని?
* ఆ దళాలకు అధిపతులు ఎవరు?
* అభిమన్యుడు ఆ వ్యూహంలోకి ఎలా ప్రవేశించాడు?
* ప్రవేశించాక ఎలా ఎంతమందిని చంపాడు?
* చివరకు ఎవరెవరు అభిమన్యుడిని ఎలా నిరాయుధుడిని చేసారు?
* ఎలా నిర్జించారు?
అన్న సందేహాలు పొడసూపేవారికి ఈ హరికథే సమాధానం.

సుమారు 53 నిముషాల హరికథ ఇది...