భక్త మార్కండేయ - హరికథా కాలక్షేపం

హరికథా కాలక్షేపం - భక్త మార్కండేయ
కథకురాలు: శ్రీమతి మునిలక్ష్మి భాగవతార్
వయొలిన్: పుదుక్కొట్టై ఆర్.రామనాధం
మృదంగం: శ్రీ డి.అనంతరావు
నిడివి: 60 నిముషాలు
ఆకాశవాణి కడప కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 21, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ