భక్త కబీర్ దాసు - హరికథా కాలక్షేపం

భక్త కబీర్ దాసు - హరికథ
కథకులు: ???
నిడివి: సుమారు 30 నిముషాలు
ఆకాశవాణి కడప కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 14, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ
ప్రసారలోపం వల్ల పూర్తి కార్యక్రమం రికార్డు చేయలేకపోయినందుకు చింతిస్తూ...