శ్రీహరి కీర్తనా మహిమ - మొదటి భాగం

హరికథ: శ్రీహరి కీర్తనా మహిమ (మొదటి భాగం)
హరికథకులు: చిర్రా బ్రహ్మానంద రెడ్డి
వయొలిన్: ద్వారం సత్యనారాయణరావు
మృదంగం: వి.కాళీప్రసాద్ బాబు
నిడివి: సుమారు 30 నిముషాలు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: మే 3, 2011
రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ