అన్నమయ్య హరికథాగానం

కథకులు: శ్రీ కొచ్చెర్ల రామకృష్ణ
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 7, 2011
నిడివి: 60 నిముషాలు
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ