ఈ వెబ్సైటులో రేడియో / ఆకాశవాణి అభిమానుల కోసం కొత్త సెక్షను మొదలుపెట్టాక - దాదాపు నాలుగున్నరేళ్ళుగా ఉన్న మిత్రత్వంతో చొరవ తీసుకుని ప్రియ మిత్రులు, బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు శ్రీ కారంచేడు గోపాలం గారిని సంప్రదించగానే, ఎంతో సంతోషంగా వారి వద్ద ఉన్న అరుదైన ఆకాశవాణి రికార్డింగులు, ఆడియోలు ఇక్కడ ప్రచురించుకోడానికి అనుమతి ఇచ్చినందుకు వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను.

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ

ఈ కార్యక్రమం / రికార్డింగు గురించి Dr. కారంచేడు గోపాలం గారి మాటల్లోనే


Sri M S Rama Rao was a singer of yester years.He was a playback singer in films too.He made the Telugu version of Hanuman Chalisa and used to sing it at many places. It became very famous.In 70's he made the Telugu version of Sundara Kanda in lyrical form and rendered it himself. Initially it was recorded for All India Radio. Then, a shorter version came out commercially. I remember, those were the days when cassette players became popular. Any Telugu person buying a player would also buy a Suprabhatam by MS and Sundara Kanda of M S Rama Rao. It almost became a super hit.It perhaps continues to be in the same position for those who have listened to it.A street in Chikkadpally, where Sri Rama Rao lived, was named after him. Sri Rama Rao's sweet voice narrating the intricacies of the story in simple Telugu will mesmerise the listener.Thanks to Sri SSPrakash, here is the Radio Version of the famous Sundara Kanda, for your personal listening pleasure. It runs for more than 5 hours. Kindly note that this is not the commercial version, which is just 2 hours long. Sundara Kanda is the heart of Ramayanam.Hanuman is the hero of this part of Ramayanam.I dedicate this musical rendition to all those devotees of Rama and Hanuman!! Enjoy the bliss!!