శారద లేఖలు - ధారావాహిక
వ్యాఖ్యాత: అత్తలూరి విజయలక్ష్మి
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జులై 10, 2011
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ