కనుపర్తి లక్ష్మమ్మ - శారద కథలు - ఆడియో ధారావాహిక

వరకట్న బాధితులైన తలిదండ్రుల ఆవేదనలు శారద కల్పలతతో చర్చించిన లేఖ
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
వ్యాఖ్యాత / పరిచయకర్త: శ్రీమతి అత్తలూరి విజయలక్ష్మి
ప్రసార తేదీ: మే 9, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ

సుమారు పది నిముషాల కార్యక్రమం. ఈ ధారావాహిక ప్రసార తేదీల వివరాలు తెలిసిన వారు ఇక్కడ పంచుకుంటే మరిన్ని ఆడియోలు అందించటానికి వీలవుతుంది.