కళావైభవం - నాగార్జున కొండ - డాక్యుమెంటరీ రూపకం

కళావైభవం - నాగార్జున కొండ
డాక్యుమెంటరీ రూపకం
సమర్పణ: శ్రీ డి.ఎస్.ఆర్ ఆంజనేయులు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ఆడియో రికార్డు సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ