ఉత్తర యోగి - జాతీయ నాటకం

రచన: అరూప్ మిత్రా
తెలుగు సేత: శ్రీమతి దుర్గాభాస్కర్
కార్యక్రమ నిర్వహణ: శ్రీమతి రతన్ ప్రసాద్ (చిన్నక్క)
పర్యవేక్షణ: శ్రీ చావలి దేవదాస్
నిడివి: సుమారు 50 నిముషాలు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 23, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ

ఈ ఉత్తర యోగి నవల నా వద్ద లేదు కానీ, ఇంటర్నెట్టులో లభ్యమైన సమాచారం ఈ క్రింది విధంగా -

In 1870, the spiritual leader of the Nagai Japat, makes a momentous prediction: the Uttara Yogi would settle down in South India. His arrival would presage the liberation of the country from foreign rule and put an end to the era of falsehood. The long vigil for the Uttara Yogi begins.

Having completed his internship for the ICS in England, young Aurobindo Ghose returns to India and joins the service of the Maharaja of Baroda. Soon, he chalks out his programme for achieving the independence of India. He popularises the ‘battle cry’ Vande Mataram and initiates the Swadeshi and Boycott movements to thwart the partition of Bengal.

He also strives to put an end to the moderate policies of the Congress by replacing it with nationalism. Secretly, he initiates an armed insurrection to overthrow the British by establishing a bomb factory in his ancestral garden house of Muraripukur, exposure of which leads to the infamous Alipore Bomb Trial.

Well-researched and craftily woven, Uttara Yogi is a remarkable historical novel, taking the reader back to pre-independent India through a tale of patriotism, adventure, love and betrayal, revealing through a multitude of characters, episodes and experiences, the true identity of the Uttara Yogi

మూలం చదవకుండానే శ్రీమతి దుర్గా భాస్కర్ గారు (వీరు రిటైర్డు ఆకాశవాణి డైరెక్టరు) చేసిన తెలుగు సేత ఈ నాటక రూపంలో వింటే బావుందనే అభిప్రాయం కలిగింది.....కొనుక్కోవలసిన నవలలో ఒకటి అని అనిపించింది...