తస్మాత్ జాగ్రత్త నాటకం - విజయవాడ కేంద్రం ప్రసారం

రచన: శ్రీ జంధ్యాల
నిర్వహణ: శ్రీ శంకరమంచి సత్యం

ఇందులో నటించినవారు

శ్రీ శనగల కబీర్ దాసు
సి.రామ్మోహన రావు
కుమారి వి.బి.కనక దుర్గ
శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు
శ్రీ విన్నకోట విజయరాం
శ్రీ ఏ.ఆర్.ఎస్.శర్మ
శ్రీ రామినేని రాధాకృష్ణ
శ్రీ పేరి కామేశ్వర రావు
శ్రీ లక్కా నరసింగ రావు
శ్రీ జి.శ్రీనివాస మూర్తి