నాటక రచన పోటీల్లో బహుమతి పొందిన నాటిక "మామా కలాపం"
రచన: శ్రీ తాడేపల్లి పతంజలి
నిర్వహణ: శ్రీ డి.ఎస్.ఆర్.ఆంజనేయులు

ఇందులో

ముకుందం: శ్రీ రెండుచింతల రామచంద్ర రావు
కామాక్షి: శ్రీమతి మద్దాలి సుశీల
శంకరం: శ్రీ శనగల కబీర్ దాస్
ఆనందం: శ్రీ కె.ఆదినారాయణరావు
సుబ్బారావు: శ్రీ పాండురంగ

ఆడియో సౌజన్యం: శ్రీ తాడేపల్లి పతంజలి

ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్ర ప్రసారం