జై జవాన్ నాటిక
ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్ర ప్రసారం
ఆడియో సౌజన్యం: డాక్టర్ తాడేపల్లి పతంజలిగారు

రచన: శ్రీ తాడేపల్లి పతంజలి
నిర్వహణ: శ్రీ మంత్రవాది మహేశ్వర్
సహకారం: శ్రీ నక్కా సుధాకర రావు

పాల్గొన్నవారు:
రామరాజు: శ్రీ ఎం.దత్తాత్రేయులు
చక్రపాణి: శ్రీ కె.సుదర్శన్
విష్ణుమూర్తి: శ్రీ వి.రమణమూర్తి
శ్రీలత: శ్రీమతి మంజుల