"భుక్తశేషము"
(రేడియో నాటకం)

సౌజన్యం: శ్రీ ఎస్.బి.శ్రీరామమూర్తి గారి కుమార్తె శ్రీమతి తృష్ణ / శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు

రచన: శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు

సంగీతం: శ్రీ వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు గారు

గాయనీ గాయకులు:
శ్రీ వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు గారు
శ్రీ మల్లాది సూరిబాబు గారు
కుమారి వింజమూరి లక్ష్మి గారు

నటీ నటులు:
శబరి: శ్రీమతి పద్మజా నిర్మల గారు
శ్రీరాముడు: శ్రీ ఎ.బి. ఆనంద్ గారు
లక్ష్మణుడు: శ్రీ నల్లాన్ చక్రవర్తుల జగన్నాథాచార్యులు గారు
హేమ: శ్రీమతి సరోజా నిర్మల గారు
వకుళ: కుమారి వి.బి. కనకదుర్గ గారు