ఆత్మహననం నాటకం

ఆకాశవాణి హైదరాబాద్, విజయవాడ, కడప, విశాఖపట్నం కేంద్రాల నుండి ప్రసారం

ఆత్మహననం నాటకం
రచన - శ్రీ పాలగుమ్మి పద్మరాజు
సంగీతం - శ్రీ పాలగుమ్మి విశ్వనాథం

ఇందులో

శ్రీమతి గాలి ప్రభావతి
శ్రీమతి సావిత్రి
శ్రీ భానుప్రకాష్
శ్రీ కాశీ విశ్వానాథ శాస్త్రి
శ్రీ వెంకట రమణమూర్తి
శ్రీ వి.భవానీశంకర్
శ్రీ సి.హెచ్.దేవదాస్
శ్రీ ఎ.వేణుగోపల్

గాయనీ గాయకులు

శృతి
స్మిత
శారద
శ్వేత
ఎన్.గంగాధర శాస్త్రి
హెచ్.హేమవతి
వి.జయంతి

సాంకేతిక సహాయం - శ్రీమతి అన్నపూర్ణ

నిర్వహణ - శ్రీమతి శారదా శ్రీనివాసన్

ఆడియో సౌజన్యం - శ్రీ కె.బి.గోపాలం.
వారికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలతో.

అత్యంత అపురూపమైన ఈ నాటకం ఈ క్రింద వినవచ్చు. .

Please Use IE browser To Listen To The Audio. Note: Audios are played best in Internet Explorer.Since some of the audios are more than 50 mb, it might take a little time to buffer and play. Please be patient. If the audio does not play even after buffering, please pull the audio slider bar forward and it will start to play. Let me know if you still have trouble playing them and I will take a look at the problem! Thanks and Enjoy The Great Works Of Art!