కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత సభ కార్యక్రమం
శ్రీ అయ్యగారి శ్యామసుందర్ వీణా వాద్యం
మృదంగ సహకారం: శ్రీ డి.శేషాచారి
నిడివి: 50 నిముషాలు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 20, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ