కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత సభ కార్యక్రమం
శ్రీ మల్లెల తేజస్వి వయొలిన్ వాద్య కచేరీ
మృదంగ సహకారం: శ్రీ డి.శేషాచారి
నిడివి: 60 నిముషాలు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 17, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ