కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమం
శ్రీమతి పి.గీతా గాయత్రి - వీణా వాయిద్య విన్యాసం
వర్ణం, మరివేరే దిక్కెవ్వరు
మృదంగ వాయిద్య సహకారం: వారణాసి కాళీప్రసాద్ బాబు

ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: మే 9, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ
సుమారు అరగంట కార్యక్రమం