కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమం
శ్రీమతి కె.స్వరాజ్యలక్ష్మి గాత్ర కచేరీ
వయొలిన్: శ్రీ ద్వారం సత్యనారాయణ రావు
మృదంగ సహకారం: శ్రీ కాళీప్రసాద్ బాబు
నిడివి: 30 నిముషాలు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 19, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ