కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమం
శ్రీ బలిజేపల్లి రామకృష్ణ శాస్త్రి గాత్ర సంగీత సభ
వయొలిన్: శ్రీ సూర్యదీప్తి
మృదంగం: శ్రీ పెరవలి జయభాస్కర్
నిడివి: సుమారు 20 నిముషాలు
ఆకాశవాణి హైదరాబాదు కేంద్ర ప్రసారం
ప్రసార తేదీ: జూన్ 13, 2011
ఆడియో సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ