ఈ వెబ్సైటులో రేడియో / ఆకాశవాణి అభిమానుల కోసం కొత్త సెక్షను మొదలుపెట్టాక - దాదాపు నాలుగున్నరేళ్ళుగా ఉన్న మిత్రత్వంతో చొరవ తీసుకుని ప్రియ మిత్రులు, బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు శ్రీ కారంచేడు గోపాలం గారిని సంప్రదించగానే, ఎంతో సంతోషంగా వారి వద్ద ఉన్న అరుదైన ఆకాశవాణి రికార్డింగులు, ఆడియోలు ఇక్కడ ప్రచురించుకోడానికి అనుమతి ఇచ్చినందుకు వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను.

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ

ఈ "అన్నమయ్య" నాటిక / కార్యక్రమం / రికార్డింగు గురించి గోపాలం గారి మాటల్లోనే


This radio Drama "Annamayya" with Sri Balamurali and Ratnam garu in lead roles, is an interesting find, I should say! A real vintage Drama. May be 60s! People should tell me! Both, Balamurali and Gopalaratnam sound so young! So are all the others.

Some of the songs that we listen today are sung in different ragas in this drama.You will sure like it.As for the story, it is anybodies guess.There is not much of documentation about the saint composer Annamayya. There are only a few anecdote kind of things and each one weaves the story according to own imagination. Good that there is no visualisation in this like in the stage presenatations and the film. I remember the unusual scenes and make up in the much acclaimed perormance of a famous dance Guru's opera. It was horrible to see the thing. People don't give a thought to the details. The creation of period is a big challenge in visual media.

Good that what we have here is a radio presenataion. Voices create the scene. If you don't ask about the authenticity of the scenes, this is a wonderful creation!


రెండో భాగం