" ప్రసార ప్రముఖులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
2010 దీపావళి రోజున కానుకగా తనవద్దనున్న ఈ క్రింది అపురూప చిత్రం, సంబంధించిన వివరాలు అందించిన ఆకాశవాణి ప్రముఖులు, ప్రముఖ కార్టూనిస్టు, రచయిత, కవి శ్రీ సుధామ గారికి సహస్ర కృతజ్ఞతలతో

శ్రీ జి.జె.రవివర్మ:జననం:17.9.1951 1971 లో ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ గా చేరారు.మంచి నటుడుగా ప్రముఖులయ్యారు.1983 లో క్రీడావిభాగం ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు.1995 లో పదవి వదిలేసారు .