" స్వర సుధాకరులు - ఆల్ ఇండియా రేడియో "
2010 దీపావళి రోజున కానుకగా తనవద్దనున్న ఈ క్రింది అపురూప చిత్రం, సంబంధించిన వివరాలు అందించిన ఆకాశవాణి ప్రముఖులు, ప్రముఖ కార్టూనిస్టు, రచయిత, కవి శ్రీ సుధామ గారికి సహస్ర కృతజ్ఞతలతో


ఢిల్లీలో తొలి మహిళా న్యూస్ రీడర్ గా జోలిపాళెం మంగమ్మ ప్రసిద్దులు.రిటైరు అయ్యారు